Hopp til innhald

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Politikk og demokratiChevronRight
 4. Politikk er påverknadChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Politikk er påverknad

Det er vi som bur i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har fleire kanalar for slik politisk innverknad: Valkanalen, organisasjonskanalen, aksjonskanalen og mediekanalen.

demonstrasjon mot muslimhets. foto.

Demokratiet er bygd på ei tru på det gode i mennesket og har sterke røter i humanismen, som seier at kvart enkelt menneske er like mykje verdt, uavhengig av alder eller føresetnader. Det som truar dette menneskesynet, er òg ein trussel mot den demokratiske styreforma. Å snakke om at kvinner er mindre verde enn menn, eller at gamle menneske er mindre verde enn unge, er antidemokratisk. Ideologiar og religionar som plasserer folk i ulike verdikategoriar, kan vere ein trussel mot demokratiet.

Den minkande valdeltakinga ved kommunevala har vore eit viktig bakteppe for denne tankegangen. Det blir òg stilt spørsmål om det å kunne røyste ved val kan føre til større interesse blant ungdom for den rolla dei har i det lokale samfunnslivet, og at dei har høve til å påverke lokale forhold.

Læringsressursar

Politikk er påverknad

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Offentlige debatter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Riksforsamlinga med Are Kalvø: om folkeaksjonar, del 1

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Skuledemokratiet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Organisasjonsdeltaking

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff