Hopp til innhald

Samfunnsfag

  1. Home
  2. SamfunnsfagChevronRight
SubjectEmne

Emner

  • Utforskaren

    Utforskaren handlar om korleis ein byggjer opp samfunnsfagleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og skapande aktivitetar.

  • Spørsmålet «Kven er eg?» står sentralt når du skal arbeide med hovudområdet «Individ, samfunn og kultur». Spørsmålet kan vere både lett og vanskeleg å svare på.

  • Ordet politikk kjem frå gresk politikos, «det som gjeld byen/staten». Politikk handlar om fordeling av gode og byrder i eit samfunn.

  • Kva slags utdanning vi vel, får innverknad på kor stor valfridom vi har når vi skal søkje jobb.

  • Makt, konfliktar, globalisering, fattigdom og EU – alt dette og meir til høyrer under hovudområdet «Internasjonale forhold».

Om samfunnsfag

Folkemengde. Foto.

Om samfunnsfag

I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er ein del av samfunnet – eit samfunn som gir deg rettar og moglegheiter, men også plikter. Du skal lære om korleis samfunnet er bygd opp, og korleis ein samarbeider på ulike nivå i Noreg og verda.

Nytt innhald

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook