Hopp til innhald

Samfunnsfag YF Vg2

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Emne

  • Utforskaren

    Utforskaren handlar om korleis ein byggjer opp samfunnsfagleg forståing gjennom nysgjerrigheit, undring og skapande aktivitetar.

  • Spørsmålet «Kven er eg?» står sentralt når du skal arbeide med hovudområdet «Individ, samfunn og kultur». Spørsmålet kan vere både lett og vanskeleg å svare på.

  • Ordet politikk kjem frå gresk politikos, «det som gjeld byen/staten». Politikk handlar om fordeling av gode og byrder i eit samfunn.

  • Kva slags utdanning vi vel, får innverknad på kor stor valfridom vi har når vi skal søkje jobb.

  • Makt, konfliktar, globalisering, fattigdom og EU – alt dette og meir til høyrer under hovudområdet «Internasjonale forhold».

Facebook