Hopp til innhald

Kinesisk

 1. Home
 2. KinesiskChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

Kinesisk 2

 • Leksjon 1: Reise

  Før du skal ut på reise i Kina, må du planleggje turen. Det første du bør gjere er å velje reisemål. Lær korleis du legg reiseplanar på kinesisk.

 • Når du skal ut og reise i Kina, må du først bestille billettar og hotell. Og når du er framme på hotellet, må du sjekke inn. Her lærer du korleis du gjer dette på kinesisk.

 • Sightseeing i ein storby kan by på noko for alle. Lær korleis du bruker kinesisk til å planleggje sightseeing.

 • Å dra på besøk til dyrehagen kan vere ein artig aktivitet. Lær korleis du snakkar om dyr på kinesisk.

 • Å bli sjuk i utlandet kan vere ei utfordring. Lær kva du seier på kinesisk når du må til legen.

 • Det er viktig å kunne uttrykkje seg korrekt når ein skal handle. Lær kva du seier på kinesisk når du kjøper klede.

 • Deiting i forskjellige land er påverka av kulturelle normer. Lær om korleis kinesisk ungdom deitar, og kva du seier på kinesisk på eit stemnemøte.

 • Det kan vere utfordrande å finne fram når du er på ein framand plass. Lær korleis du spør om vegen på kinesisk.

 • Kinesarar bruker sosiale medium like flittig som oss nordmenn. Lær om kva appar kinesarane bruker, og lær å snakke om sosiale medium på kinesisk.

 • Å bli invitert heim til ein kinesisk familie kan vere ei spennande erfaring. Lær kva du bør seie på kinesisk, og korleis du bør oppføre deg.

 • Idrett engasjerer på tvers av kulturar og kan vere eit godt samtaleemne mellom kinesarar og nordmenn. Lær korleis du snakkar om idrett og trening på kinesisk.

 • Nyhendesjangeren kan vere utfordrande. Få eit første innblikk i kinesiske nyhende.

 • Kina si litterære tradisjon er lang og rikhaldig. Dette emnet gir ei innføring.

Om kinesisk

Kinesiske røde lykter med tegnet for lykke skrevet på. Foto.

Om kinesisk

Kinesiskfaget gir deg grunnleggande innsikt i kinesisk språk, og i levemåtar og tankesett i Kina. Språklege ferdigheiter i kinesisk og innsikt i kinesisk kultur er viktig for alle som jobbar i internasjonal samanheng. I tillegg gjer faga deg meir medviten om særdrag ved eige språk og kultur.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook