Hopp til innhald

Kinesisk

 1. Home
 2. KinesiskChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

Kinesisk 1

 • Det kinesiske språket er svært forskjellig frå det norske og kan synast krevjande å lære. Men språket har òg trekk som vi lett kan kjenne att.

 • Leksjon 1: Hei!

  Helsing er enkelt på kinesisk. Her lærer du det.

 • Familie er eit naturleg samtaleemne når ein skal bli kjend med nokon. Lær korleis du snakkar om familien din på kinesisk.

 • Alle lærer på ulike måtar og i ulikt tempo. Slik er det òg med kinesisk. Lær å snakke om korleis det er å studere kinesisk.

 • Kinesisk ungdom liker å drive med kalligrafi, wushu og språklæring på fritida. Lær korleis du på kinesisk fortel kva hobbyar du har.

 • Leksjon 6: Tid

  Tradisjonelle kinesiske oppfatningar av tid er framleis aktuelle i dagens Kina. Lær om tidsomgrep og korleis du snakkar om tid på kinesisk.

 • Den rikhaldige kinesiske matkulturen har lange tradisjonar. Lær om kinesisk matkultur, og lær å snakke om mat på kinesisk.

 • I dag blir bursdagar for barn og unge i Kina feira på nokså same måte som i Vesten. Lær om bursdagsfeiring i Kina og korleis du snakkar om bursdagar på kinesisk.

 • «Forbruk» er eit positivt lada ord blant kinesarar, noko som har historiske årsaker. Lær om Kina som forbrukarsamfunn og kva du seier på kinesisk når du handlar.

 • Kina har godt utbygde vegnett og jernbanelinjer. Lær korleis du snakkar om transport på kinesisk.

 • Vêr og årstider i Kina varierer stort frå region til region. Lær om klimaet i Kina og korleis du snakkar om vêret på kinesisk.

 • Arbeidslivet i Kina har endra seg enormt i prosessen med å bli eit moderne industrisamfunn. Lær korleis du snakkar om yrke på kinesisk, og lær om ulike yrke i Kina.

 • Kinesisk film

  I dette emnet lærer du om kinesisk filmhistorie. I tillegg blir eit utval kinesiske filmar presenterte.

Om kinesisk

Kinesiske røde lykter med tegnet for lykke skrevet på. Foto.

Om kinesisk

Kinesiskfaget gir deg grunnleggande innsikt i kinesisk språk, og i levemåtar og tankesett i Kina. Språklege ferdigheiter i kinesisk og innsikt i kinesisk kultur er viktig for alle som jobbar i internasjonal samanheng. I tillegg gjer faga deg meir medviten om særdrag ved eige språk og kultur.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Twitter

Facebook