Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. SannsynChevronRight
  4. Berekne sannsyn ved å bruke venndiagramChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her kan du lære om korleis vi bruker eit venndiagram for å gjere ei systematisk opptelling. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar