Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. SannsynChevronRight
  4. Berekne sannsyn ved å bruke tabellarChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her kan du lære om korleis du kan bruke tabellar for å telle opp antall gunstige og moglege utfall. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar