Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. SannsynChevronRight
  4. Kva er sannsyn?ChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien får du ein introduksjon til temaet sannsyn. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • lage døme og simuleringar av tilfeldige hendingar og gjere greie for omgrepet sannsyn (1P)
  • formulere, eksperimentere med og drøfte uniforme og ikkje-uniforme sannsynsmodellar (1T)