Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Funksjonar i praksisChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjonar i praksis

Funksjonar av ulike typar har ulike eigenskapar. Her får du bruk for kunnskapar om dei ulike funksjonane slik at du kan modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar.

Ved å bruke digitale verktøy kan vi undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar.

Vi kan bestemme viktige punkt som nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt til desse funksjonane. Det nye no er at vi også er interessert i å seie noko om korleis grafen til ein funksjon endrar seg dersom vi beveger oss langs han. Stig eller søkk han, og kor mykje eller kor raskt? I samband med det skal vi finne det som blir kalla gjennomsnittleg og momentan vekstfart.

Læringsressursar

Funksjonar i praksis

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter