Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. ModelleringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Modellering

Matematiske modellar kan passe med røyndomen i større eller mindre grad. I dette emnet vil vi basere oss på praktiske forsøk til å gjere målingar og bruke digitale verktøy for å formulere matematiske modellar som beskriv røyndomen.

Vi må alltid vurdere i kor stor grad ein matematisk modell er gyldig. Dette gjeld dersom vi for eksempel bruker han til å rekne ut eit resultat som ligg midt mellom to av målepunkta modellen er basert på. Vi må vere endå meir på vakt før vi bruker ein modell til å seie noko om kva som vil skje i framtida, det vil seie langt utanfor målepunkta. Då prøver vi å vurdere kva som kan påverke den røyndomen vi ser på.

Formelen for samanhengen mellom radius i ein sirkel og omkrinsen av sirkelen er eit eksempel på ein matematisk modell som er svært nøyaktig. Det har blitt gjort mange målingar som viser at vi kan stole på modellen.

Læringsressursar

Modellering

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter