Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. TalrekningChevronRight
  5. ProporsjonalitetChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her skal du lære om proporsjonale storleikar, det vil seie storleikar som veks i takt.

I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar