Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
  4. PotenserChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Potenser

Store tal skrivne på vanleg måte gir lange rekkjer med tallsiffer. Dette er tungvint, og det er derfor behov for å skrive svært store tal på ein meir kortfatta måte.

Lagringsmedia. Illustrasjon.

Vi får etter kvart svært store tal å handtere. Datamaskinane våre får stadig større kapasitet. Mens det for få år sidan var vanleg med ein lagringskapasitet på nokre millioner bytes, megabytes, har det no blitt vanleg å kunne lagre milliardar av bytes – gigabytes og terabytes. Slike store tal treng vi potensar for å ta hand om.

Læringsressursar

Potenser