Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. BrøkrekningChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her får du ei oppfrisking i brøkrekning. Dette er grunnleggjande kunnskap til bruk alle stader i faget.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
  • forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar