Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. ReknerekkjefølgjeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Reknerekkjefølgje

Oppgåvene nedanfor skal løysast utan bruk av hjelpemiddel.

1.1.1 Rekn ut

a) 4·3+5

Vis fasit

=12+5=17

b) 5+4·3

Vis fasit

=5+12=17

c) 5+4·3

Vis fasit

=9·3=27

d) 10+84-4

Vis fasit

=10+2-4=8

e) 9+3-6·2-12

Vis fasit

=6·2-12=12-12=0

f) 122+4

Vis fasit

=126=2

g) 4+416

Vis fasit

=816=12

h) Kontroller svara dine med CAS i GeoGebra.

Løysing

Her er oppgåvene løyst med CAS i GeoGebra.

a  4·3+51  17  b  5+4·32  17  c  5+4·33  27  d  10+84-44  8  e  9+3-6·2-125  0  f  122+46  2  g  4+4167  12

1.1.2 Rekn ut

a) 10011-2·5

Vis fasit

=10011-10=1001=100

b) 32

Vis fasit

=9=3

c) 42-22-3

Vis fasit

=16-4-3=9=3

d) 4-224

Vis fasit

=4-44=04=0

e) Kontroller svara dine med CAS i GeoGebra. Tastekombinasjonen "Alt+R" gir kvadratrotteiknet.

1.1.3 Rekn ut

a) 2+2·32--2

Vis fasit

=2+2·9+2=2+18+2=22

b) -22-2-22-22

Vis fasit

=4-2·4-4=4-8-4=-8

c) -32+2·32-2·-12

Vis fasit

=-9+2·32-2·1=-9+3-2=-8

d) 24:42-2·-22-52

Vis fasit

24:16-2·4-25=24:8-25=3-25=-22

1.1.4 Rekn ut

a) 9-62-8-222

Vis fasit

=32-8-42=32-42=9-16=-7

b) 1-22-2·3-22-12

Vis fasit

=-12-212-12=1-2-1=-2

c) 4·42-2·2-2·32

Vis fasit

=4·2-2·2-62=8-2·-42=8-2·16=8-32=-24

d) -4--4+-4+4

Vis fasit

=-4+4-4+4=0

1.1.5 Rekn ut

a) -22--22-22+-22

Vis fasit

=4-4-4+4=0

b) --12-2-12-12

Vis fasit

=-1-2·1-1=-4

c) -8-72+5·95-2·2-12

Vis fasit

=-12+5·95-2·12=-1+9-2=6

d) 2·5-62-2·6-52

Vis fasit

=2·-12-2·12=2·1-2·1=0

Læringsressursar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter