Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Tal og algebraChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tal og algebra

Tal er grunnlaget for all matematikk.

Algebra blir brukt til å tolke og rekne med formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv.

Emne

Tal og algebra

  • Talrekning

    Talrekning handlar om å behandle tal i praktisk rekning og om å bruke rekningsartane, som er addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon.

  • Likningar

    Ei likning består av eit likskapsteikn med eit tal eller eit uttrykk på kvar side.

  • Prosentar dukkar opp over alt i kvardagen vår. Vi kan få "prosentar" når vi handlar på salg. Bankrenter blir målte i prosent.

Læringsressursar

Tal og algebra