Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Rekne ut sannsyn ved å bruke venndiagramChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Rekne ut sannsyn ved å bruke venndiagram

Vi kan bruke venndiagram i staden for krysstabell for å få oversikt over sannsyn.

Val av fag

Elever og lærer i klasserom. Foto.

I klasse 1STA er det 30 elever som har valt fag for neste år.

  • 9 av elevane har valt engelsk
  • 14 av elevane har valt matematikk
  • 10 elever har ikkje valt noko av desse to faga

Vi trekkjer ein tilfeldig elev.

Alle elevane har like stort sannsyn for å bli trekt ut, så vi har ein uniform sannsynsmodell.

Sidan summen av val er 33 og talet på elevar er 30, må 3 elevar ha valt både matematikk og engelsk. Talet som berre har valt matematikk er då 11. Talet som berre har valt engelsk er 6.

Ein krysstabell kan gi oversikt over situasjonen

UtfallsromEngelskIkkje engelskSum
Matematikk31114
Ikkje matematikk61016
Sum92130

Men eit venndiagram gir kanskje ei endå betre oversikt. Sjå nedanfor.

Vi definerer hendingane

E: Eleven har valt engelsk
M: Eleven har valt matematikk

Regelen om gunstige og moglege gjer at følgjande sannsyn kan reknast ut

PE=gm=6+330=930=310PM=gm=11+330=1430=715PEleven har kun valgt matematikk=gm=1130PEleven har kun valgt engelsk=gm=630=215PEM=gm=330=110PEM=gm=6+3+1130=2030=23PEleven har ikke valgt noen av fagene=gm=1030=13

Læringsressursar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter