Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Multiplikasjon av sannsyn. Betinga sannsynChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet om multiplikasjon av sannsyn, der vi bruker produktsetninga for avhengige eller uavhengige hendingar. Det er altså viktig å kunne avgjere om to hendingar er avhengige eller ikkje.

I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar