Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Addisjon av sannsyn. Gunstige og moglege utfallChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet som tek for seg uniforme sannsynsmodellar og addisjonssetninga for sannsyn. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar