Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Areal og omkrinsChevronRight
  5. ArealChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet som har med areal og omkrets å gjere, det vil seie bruk av dei vanlege arealformlane. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum