Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Areal og omkrinsChevronRight
  5. Omkrins av plane figurarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Omkrins av plane figurar

Omkrinsen av ein figur er det same som vegen rundt figuren.

Repeterende mønster av firkanter og regulære sekskanter. Illustrasjon.
Repeterende mønster av firkanter og regulære sekskanter.

Omkrinsen av mangekantar finn vi ved å summere lengdene av sidekantane som avgrensar mangekanten. Dersom ikkje alle lengdene er kjende, kan vi til dømes bruke Pytagoras´ setning eller formlikskap for å finne dei ukjende sidene.

Dersom ein plan figur også inneheld ein sirkel eller delar av ein sirkel, så bruker vi formelen for omkrinsen av ein sirkel.

O=π·d

Læringsressursar

Areal og omkrins

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter