Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. FormlikskapChevronRight
  5. FormlikskapChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her kan du lære om formlike figurar og korleis vi kan bruke eigenskapen formlikheit til å rekne ut ukjente sider i ein trekant.

I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke og grunngje bruken av formlikskap, målestokk og Pytagoras’ setning til berekningar og i praktisk arbeid