Hopp til innhald

 1. Home
 2. Praktisk matematikkChevronRight
 3. GeometriChevronRight
 4. FormlikskapChevronRight
 5. Kart og arbeidsteikningarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kart og arbeidsteikningar

Både kart og arbeidsteikningar er forminska, formlike avbildingar av røyndomen. Vi kan rekne ut avstandar, i luftlinje, i terrenget på grunnlag av avstandar på kartet eller arbeidsteikninga.

Kart

Kart og kompass Jotunheimen

Kartet til høgre viser eit parti frå Jotunheimen.

Kartet har målestokk 1:50 000.

Det tyder at 1 cm på kartet svarar til

1 cm·50 000 = 50 000 cm                =500 m                =0,5 km

i røyndomen.

Ein avstand på 12 cm på kartet svarer då til
12·500 m=6 000 m=6 km i røyndomen.

Motsett vil 15 km i luftlinje i terrenget svare til
15 km50 000=15 30  0 000 cm5 0 000=30 cm på kartet.

Arbeidsteikningar

Ei arbeidsteikning er ei formlik avbilding av til dømes eit hus.

Arbeidsteikninga har ein målestokk. Ved hjelp av dei måla som er gitt på teikninga og målestokken, kan snikkaren rekne ut verkelege mål.

Hustegning med mål og målestokk

Læringsressursar

Formlikskap

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Skisser og perspektiv

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter