Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Mangekantar og sirklarChevronRight
  5. PolygonarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Polygonar

Ein polygon er det same som ein mangekant.

Ein enkel polygon er ein figur vi får i planet når vi trekkjer linjestykke mellom punkt i planet på ein slik måte at linjestykka

- dannar éi lukka kurve

- ikkje skjer kvarandre

Enkle polygon. Illustrasjon.

Dersom linjestykka skjer kvarandre, er polygonen ikkje enkel. Det er likevel vanleg å sløyfe nemninga enkel, slik at når vi snakkar om ein polygon, eller ein mangekant, så meiner vi ein enkel polygon.

Namnet polygon, eller mangekant, blir brukt både om det avgrensa, lukka området i planet som linjestykka dannar, og også berre om sjølve linjestykka.

Linjestykka kallar vi sider eller kantar. Ein trekant har tre kantar. Det er alltid like mange hjørne som kantar, difor kallar vi også ein trekant for eit triangel, tre hjørne. Vidare har vi firkant, femkant (pentagon), sekskant (heksagon) osb.

Maleriet "Uten tittel" frå 1916. Malt av Kasimir Malevitsj. Foto.
"Utan tittel" av Kasimir Malevitsj

Læringsressursar

Mangekantar og sirklar