Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Mangekantar og sirklarChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mangekantar og sirklar

Eit enkelt polygon, eller ein mangekant, er ein figur vi får i planet når vi trekkjer linjestykke mellom punkt i planet på ein slik måte at linjestykka dannar éi lukka kurve og ikkje skjer kvarandre. Ein sirkel er ein regulær mangekant med uendeleg mange kantar.

Orientalsk teppe. Foto.

Eit polygon, eller ein mangekant, er «enkelt» når linjestykka ikkje skjer kvarandre. Det er likevel vanleg å sløyfe ordet «enkelt», slik at når vi snakkar om eit polygon, meiner vi likevel eit «enkelt polygon». Nemninga polygon blir brukt både om det avgrensa, lukka området i planet som linjestykka dannar, og om sjølve linjestykka åleine.

Ein regulær mangekant er ein mangekant der alle sidene (linjestykka) er like lange, og alle vinklane er like store. Dersom vi har ein regulær mangekant med veldig mange kantar, vil han likne på ein sirkel. Jo fleire kantar den regulære mangekanten har, jo meir vil han likne. Derfor kan vi også seie at ein sirkel er ein regulær mangekant med uendeleg mange kantar.

Læringsressursar

Mangekantar og sirklar