Hopp til innhald

 1. Home
 2. Praktisk matematikkChevronRight
 3. GeometriChevronRight
 4. Grunnleggjande omgrep og samanhengarChevronRight
 5. MikrometerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mikrometer

Mikrometer blir nytta der det trengst større målenøyaktigheit enn du får med skyvelæret, eksempelvis til oppmåling av lagerpassingar.

Det finst både mekaniske og digitale mikrometer. Det mekaniske mikrometret har ei målenøyaktigheit på 1/100 mm = 0,01 mm. Med eit digitalt mikrometer kan vi lese målenøyaktigheit på 1/1000 mm = 0,001 mm.

Mikrometra finst for ulike måleområde og bruksområde (innvendig måling, utvendig måling, djupnemåling).

Praktisk bruk av mikrometret

Måletrommelen er inndelt i 50 delar. Ved ei omdreiing på friksjonsskruen flytter vi skruen ei strekning som er lik stiginga på gjenget. Då aukar eller minskar vi målet med
0,5 mm.

Måletrommelen er oppdelt frå 1 til 50. Kvar del svarer til 1/100 mm. For å flytte måletrommelen 1 mm må vi dreie skruen to omdreiingar.

Bilde. Mikrometerskalaen.
Mikrometerskalaen

Hugs:

 • Mikrometer blir nytta når ein ønskjer nøyaktigheit på 1/100 mm.
 • Ver nøye med krafta du bruker på skruen bak på mikrometret.
 • Hugs å verne mikrometret mot støv, slag osv.
 • Kontroller mikrometret med visse intervall.
Bilde. Holde og skru på et mikrometer
Hvordan du bruker mikrometer

Les mer om Mikrometer

Læringsressursar

Grunnleggjande omgrep og samanhengar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Skyvelære

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter