Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Grunnleggjande omgrep og samanhengarChevronRight
  5. Måling av lengder og vinklarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her kan du lære litt om måling av vinklar og lengde, og vi ser på ulike lengdemål. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum
  • rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er