Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Grunnleggjande omgrep og samanhengarChevronRight
  5. Linjer og vinklarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Linjer og vinklar

Linjer og vinklar er viktige omgrep i geometrien.

2.1.1

Korleis definerer vi

- ei linje?

vis fasit

Ei linje inneheld uendeleg mange punkt. Linja har ei uendeleg utstrekning i begge retningar (éin dimensjon).

- eit linjestykke?

vis fasit

Eit linjestykke er ein del av ei linje og er avgrensa av to endepunkt.

- ein stråle

vis fasit

Ein stråle er ein del av ei linje og er avgrensa av eitt endepunkt. Strålen har uendeleg utstrekning i éi retning.

2.1.2

Teikn ein rett, ein spiss og ein stump vinkel.

vis fasit

Ein rett vinkel er 90°.

Ein spiss vinkel er mindre enn 90°.

Ein stump vinkel er større enn 90°.

2.1.3

a) Teikn to komplementvinklar.

vis fasit
Komplementvinkler.

b) Teikn to supplementvinklar.

vis fasit
Supplementvinkler.

her

Læringsressursar

Grunnleggjande omgrep og samanhengar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?