Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Eksponential- og potensfunksjonarChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoff der du kan lære meir om potensfunksjonar og rotfunksjonar. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
  • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar