Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. ØkonomiChevronRight
  4. Sparing og lånChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet som har med sparing og lån å gjere. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark
  • undersøkje og vurdere ulike former for lån og sparing