Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Lønnsberekningar, skatt og avgifterChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet om korleis vi reknar ut bruttolønn og finn skattetrekk og andre avgifter. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for og rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter