Hopp til innhald

  1. Home
  2. Praktisk matematikkChevronRight
  3. Prisindeks og konsumprisindeksChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her har vi samla fagstoffet om prisindeksar og korleis du reknar med dei. I læreplanen står det at mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for og rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og berekne inntekt, skatt og avgifter