Hopp til innhald

Teknologi- og industrifag

Materiallære

Kunnskapen om eigenskapar til materiale og moglegheiter for tilarbeiding og bruk av dei har gjennom hundreår vore grunnlaget for utvikling og framstilling av forskjellige konstruksjonar og produkt.

Sveising

Sveising er ein metode for samanføying av delar av metall eller plast.

Læringsressursar

Sveising