Hopp til innhald

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. Helse, miljø og tryggleikChevronRight
 4. TryggleikChevronRight
 5. ErgonomiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ergonomi

Med ergonomi meiner vi her samspelet mellom arbeidsmiljøet, teknologien og mennesket. God ergonomi førebyggjer mot sjukdom og belastningsskadar hos dei tilsette.

Et skjelett løfter en boks. Foto.

Det er sunt å belaste kroppen og nødvendig å røre på seg. Derimot er det et mål å redusere feilbelastninger og monotone, stadig gjentatte bevegelser. Tungt og ensformig arbeid er spesielt uheldig.

Dårlige ergonomiske forhold kostar samfunnet dyrt

"Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er blant de viktigste årsakene til sykdom og fravær. Om lag halvparten av sykefraværet (iflg. Rikstrygdeverket) og store deler av uføretrygdingen skyldes muskel-/skjelettlidelser. Dette koster samfunnet over 25 milliarder kroner årlig (pr. 2000). I mange bransjer vil ansatte med muskel-/skjelettlidelser bli uføretrygdet, ofte etter perioder med langtidssykemeldinger. Både arbeidstakerne selv, arbeidsmiljøet og økonomien i virksomheten ville tjene mye på at disse medarbeiderne kunne fortsatt å være yrkesaktive".

(Kilde: www.arbeidstilsynet.no 11/2008)

Viktige forhold i arbeidssamanheng

Ergonomi er meir enn variert og god kroppsbruk. I arbeidssamanheng er desse forholda viktige

 • Kva slags arbeidsutstyr som blir brukt
 • Arbeidsplassutforminga.
 • Korleis arbeidet blir gjort.
 • Hjelpemiddel som er tilgjengelege.
 • Organisering av arbeidsoppgåver.
 • Syns-, støy- og klimaforhold samt arbeidsmiljøet.

Ergonomisk tenkning er å vurdere alle disse forholdene og se hvordan de påvirker arbeidsdagen. Arbeidsutførelse, maskiner og utstyr må tilpasses den enkelte arbeidstaker. Arbeidstakeren må på sin side tilpasse seg arbeidet.

dame som jobber ved datamaskin.ilustrasjon.
Det er viktig å arbeide ergonomisk riktig

Lenkje til fagartikkel i Kroppsøving om ergonomi og å førebyggje skader for bilmekanikar.

Læringsressursar

Tryggleik

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter