Hopp til innhald

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. LassberarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lassberar

I dag skjer transporten av tømmer frå hogstplassen og fram til lunneplassen stort sett ved hjelp av lassberar, men hesten er framleis.

Tømmerhogst med lassbærer i Nordmarka. Foto.
Tømmerdrift med lassberar i Nordmarka

Lassberar

Det er ei krevjande oppgåve å transportera tømmeret frå hogstplassen og fram til lunneplassen. Bratt og ulendt terreng, blaute myrar og andre variasjonar i køyreforholda stiller ofte store krav til både utstyret og maskinføraren. I dag vert tømmeret køyrt ut med lassberarar, ei spesialmaskin bygd for å transportera tømmeret fram til lunneplassen på hjul. Dette er viktig for å unngå at tømmeret vert tilgrisa.

Ein lassberar består av to hovuddelar, ein framdel med førarplass og motor og ein bakre del der tømmeret vert lagt. På den bakre delen er det montert ei kran til lessing og lossing av tømmeret. Styringa av maskina skjer i eit ledd på midten. Framdelen og den bakre delen kan også bevega seg sidevegs uavhengig av kvarandre. Det er nødvendig for å kunna ta seg fram i ulendt terreng. Lassberaren kan ha åtte hjul, med boggi både på framdelen og den bakre delen. Hjula er utstyrte med kjettingar eller belte for sikker køyring og god framkomst.

Skal du verta ein dyktig lassberarførar, må du ha god opplæring. Særleg krev handteringa av krana mykje øving, helst å ein trygg og sikker plass, før du kan begynna å køyra ute i terrenget.

Læringsressursar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Brennstoff til motorar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Start og stopp av forbrenningsmotorar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Elektriske motorar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Traktoren

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Minigravar, minilastar og gaffeltruck

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  ATV og snøskuter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Hogstmaskiner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Utkøyring av tømmer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Smørjing av maskiner og motorer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering vedlikehald av motorar og maskiner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for oppgaver og aktiviteter.