Hopp til innhald

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. HogstmaskinerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hogstmaskiner

I gamle dagar vart tre felte, kvista og kappa for hand. Motorsaga gjorde arbeidet raskare og lettare. I dag er det moderne høgteknologiske hogstmaskiner som står for størstedelen av tømmerhogsten i Noreg.

Hogstmaskin som feller, kvister og kapper et tre. Foto.
Ei hogstmaskin feller, kvistar og kappar tre i rett lengde.
Spor etter hogstmaskin over frodig skogsbunn. Foto.
Spor etter hogstmaskin

Tømmerhogst har til alle tider vore eit fysisk krevjande yrke. Det er kanskje ikkje så rart at dei beste skiløparane som Noreg hadde fram til 1970, var skogsarbeidarar. Dei fekk dagleg trening gjennom arbeidet sitt i skogen.

Motorsaga var ei viktig oppfinning for å gjera tømmerhogsten lettare og raskare, men i dag er det moderne høgteknologiske hogstmaskiner som står for størstedelen av tømmerhogsten i Noreg. Hogstmaskiner er maskiner som både feller, kvistar og kappar treet, og gjer klart til utkøyring med ein lassberar.

Ulempa ved slike tunge arbeidsmaskiner er at dei kan setja djupe og varige spor etter seg i skogbotnen.

Datastyrt arbeidsprosess

Ei hogstmaskin består av ei hovudmaskin på hjul. Maskina har kran, og i enden av krana er det eit aggregat som utfører arbeidsoperasjonane. Aggregatet er styrt av ei datamaskin. På bakgrunn av programmeringar som du som maskinførar gjer ved oppstart av arbeidet, i tillegg til målingar av lengde og diameter på stokken (treet) som aggregatet tek, hentar og omarbeider datamaskinen informasjonen og kappar deretter stokken i lengder som gir best mogleg økonomisk utbytte. Du overvakar arbeidet som førar av maskina. Dersom du oppdagar feil eller kvalitetsavvik på stokken, må du tvangsstyre kappelengda og kvaliteten på stokken.

Viktig med opplæring og trening

Skal du verta hogstmaskinførar, krev det god opplæring og mykje trening. Ein bruker simulatorar til grunntreninga, sidan dette er ein billigare og tryggare måte å opparbeida ferdigheiter på. Hogstmaskiner er kostbare og avanserte maskiner, og krava til effektivitet og ikkje minst kvalitet er strenge, så maskinene må ha dyktige førarar.

Læringsressursar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Brennstoff til motorar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Start og stopp av forbrenningsmotorar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Elektriske motorar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Traktoren

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Minigravar, minilastar og gaffeltruck

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  ATV og snøskuter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Lassberar

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Utkøyring av tømmer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for fagstoff.

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Smørjing av maskiner og motorer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppsummering vedlikehald av motorar og maskiner

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for oppgaver og aktiviteter.