Hopp til innhald

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. TeknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Teknikk

I alle dei tekniske yrka må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typar reiskap. Både utstyr, maskiner og bygningar trenger ettersyn og vedlikehald. I dette emnet lærer du dei grunnleggjande ferdigheitene innanfor teknikken si verd.

Mekaniker holder en skiftenøkkel og får tommel opp. Foto.

Emner

Teknikk

 • Organisk kjemi

  Sidan det finst så mange typar organiske molekyl, deler vi dei inn i ei rekkje ulike grupper. Vi skal her sjå på nokre få av desse gruppene.

 • Pumping og kompresjon

  No skal vi sjå på ulike typar utstyr som blir brukte til å transportere gassar og væsker.

 • Varmetransport

  For å få ein bilmotor til å gå best mogleg er det viktig å ha akkurat riktig temperatur på drivstoffet, innsugingslufta, sylinderen og smørjeoljen.

 • Reguleringsteknikk

  Å kontrollere ein kjemisk prosess er å påverke dei fysiske og kjemiske fenomena som bestemmer gangen til prosessen.

 • PID-regulator

  Ein PID-regulator er ein type kontinuerleg regulator. Han gjer altså justeringar i pådraget heile tida. Justeringane kan gjerast i små gradvise steg, og ikkje berre anten av eller på. For å få til dette må ein òg ha eit pådragsorgan som ein kan justere i små steg. Det hjelper for eksempel ikkje å setje ein PID-regulator på ein panelomn dersom omnen berre kan vere anten av eller på!

 • Kjemi

  Hvorfor er det slik at man kan blande to stoffer, og så få dannet et helt nytt stoff? Kjemi er læren om stoffenes oppbygning, egenskaper og reaksjoner.