Hopp til innhald

 1. Home
 2. KroppsøvingChevronRight
 3. Helse og livsstilChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Helse og livsstil

Kva livsstil vi har, er eit resultat av kva moglegheiter vi har å velje mellom, og kva val vi gjer.

Sovande kvinne. Foto.

Vi gjer ei rekkje val kvar einaste dag. For eksempel: Vi kan velje å ha eit sunt eller eit mindre sunt kosthald. Vi kan i mange tilfelle velje om vi vil vere fysisk aktive. Vi kan gå eller sykle til skulen eller ta buss. Vi kan velje å gå tur eller drive idrett, men vi kan òg velje å la vere. Vi har tilgang på ulike rusmiddel og tobakk, men vi kan velje å ikkje bruke slikt.

Livsstil og helse heng saman. Å halde ved like god helse gjennom livet inneber å gjere riktige val med tanke på livsstil. Den enkeltfaktoren som har mest å seie, er fysisk aktivitet. Men kosthald, rusmiddel, søvnrytme og psykososiale forhold er òg viktigeh. I tillegg har det mykje å seie å kunne bruke kroppen riktig og å unngå å utsetje seg for skadar.

Emner

Helse og livsstil

 • Trening og helse

  Trening er ein viktig faktor du lett kan gjere noko med for å ta vare på eiga helse.

 • Idrettsskadar

  Kunnskap om førebygging av idrettsskadar gjer at det blir færre av dei, fordi måten ein gjennomfører aktivitetane på, har så mykje å seie.

 • Eit stort fokus på trening og kropp, gjer at treninga ikkje lenger er helsefremmande for alle.

 • Ergonomi

  Ordet ergonomi kjem frå dei greske orda ergon, som tyder arbeid, og nomos, som tyder naturlov.