Hopp til innhald

  1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. Treningsplanlegging VG3ChevronRight
  4. TestingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Testing

Ein test er ei standardisert øving som blir brukt til å måle prestasjonar i ulike samanhengar. At testen er standardisert, betyr at testen blir gjennomført på same måten og under dei same forholda kvar gong. Like forhold gir grunnlag for å kunne samanlikne testresultata frå gong til gong.

Mann joggar på ein friidrettsbane. Foto.
Knut Inge Klepp, divisjondiresktør for Folkehelsa, tek Cooper-testen på friidrettsbanen til idrettshøgskolen. Han består i å laupa så langt ein klarer på 12 minutt.
Stoppeklokke. Foto.
Du kan samanlikne testresulta frå gong til gong

Det er vanleg å snakke om generelle testar og spesifikke testar. Generelle testar måler sentrale fysiske eigenskapar, som evne til uthald, spenst og hurtigheit. Spesifikke testar er retta mot ein bestemt idrett eller aktivitet. Dei er gjerne utvikla lokalt og bruker utstyr og øvingar som er typiske for aktiviteten.Testing er en viktig del av treningsarbeidet. Tester skal være med på å regulere treningen og skape motivasjon. De brukes til å sjekke hvilket nivå du ligger på, og hvordan du utvikler deg gjennom treningen. Testresultatene gir grunnlaget for kapasitetsanalyser, styring av treningsintensitet og evaluering av treningen.For å få eit best mogleg resultat er det viktig å tilpasse treninga i forkant av testinga. Det er òg vanleg å bruke same type oppvarming før kvar re-test.

Læringsressursar

Treningsplanlegging VG3

SubjectEmne

Fagstoff