Hopp til innhald

  1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. DansChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dans

Dans er noko som får oss til å tenkje på rytmar og regelbundne rørsler med kroppen. Dansen har følgt oss til alle tider og finst hos alle folkeslag, til og med i dyreverda. Han kan vere både enkel og roleg, og fysisk krevjande og kan gjerne vere eit teikn på fellesskap og samhald.

Dyra sin dans

I denne seksjonen lærer du om mange ulike danseformer. Nokre har røter i framande kulturar og tradisjonar, og følgjer faste mønster og dansesteg. Andre innbyr til ei meir kreativ og ekspressiv utfalding, der det individuelle og sjølve rytmeopplevinga er målet.

Emne

Dans

  • Ulike typar dans

    Dans kan utførast på mange forskjellige måtar og i ulike settingar. Dans kan vere alt frå ein sosial aktivitet til ei treningsform.

  • Aerobic

    Aerobic er ei treningsform der du dansar til rytmisk musikk. Ofte skjer dette i gruppetimar, men ein kan òg finne eller lage program sjølv, og trene åleine.