Hopp til innhald

  1. Home
  2. KroppsøvingChevronRight
  3. TreningsøvelserChevronRight
  4. SpenstChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Spenst

God spenst er nyttig i ei rekkje aktivitetar. For å trene spensten krevst det at du har både teknikk og styrke som basis.

Jenter trener spensthopp  på kasser. Foto.
Spensttrening

Når du trener spenst, må du hugse å gjennomføre øvingane tidleg i økta. Pass på å få inn riktig teknikk før du aukar belastninga. Ha gode pausar mellom seriane, slik at du klarer å utføre kvar repetisjon med god kvalitet. Hugs at her er det kvalitet som tel, og ikkje kvantitet.

Emner

Spenst

  • Horisontal spenst vil seie evna til å hoppe langt. Dette er eigenskapar du kan få bruk for i til dømes lengdehopp og tresteg.

  • Vertikal spenst

    Vertikal spenst vil seie evna til å hoppe høgt. Dette er eigenskapar du kan få bruk for i til dømes volleyball, basketball og høgdehopp.