Hopp til innhald

IKT-servicefag Vg2

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Etikk og regelverk

  Etikk og regelverk er rammer du må innrette deg etter når du jobbar som IKT-servicemedarbeidar.

 • Service og kommunikasjon

  IT er ein støttefunksjon for bedrifter. IT-servicemedarbeidaren sin jobb handlar derfor i stor grad om å vere bindeledd mellom teknologien og brukarane.

 • Planlegging og dokumentasjon

  Planlegging og innføring av nye system og mange typar dokumentasjon er viktige for å sikre at bedrifta lukkast.

 • Økonomi

  Som IKT-servicemedarbeidar er det naturleg at du hjelper leiinga med å ta kloke val knytte til strategi, budsjett og investeringar av IKT.

 • Sikkerheit og krav

  Ei sentral oppgåve for ein IKT-servicemedarbeidar og teamet er å sikre bedrifta sine system mot forskjellige sikkerheitstrugslar. Arbeidet må skje kontinuerleg og er omfattande.

 • Maskinvare og nettverk

  Somme IKT-servicemedarbeidarar jobbar mykje med nettverk og maskinvare, andre lite. Det er uansett ein fordel å vite korleis systema fungerer.

Om IKT-servicefag

Mannlige og kvinnelige dataprogrammerere bruker ipad på kontoret. Foto.

Om IKT-servicefag

Yrkesfaget IKT-servicefag lærer deg rolla som IT-driftar eller IT-brukarstøtte i private og offentlege verksemder. IKT-servicefagmedarbeidaren skal lage gode IT-løysningar og sikre at systema er tilgjengelege og trygge. Ho skal også hjelpe tilsette i bedrifta med å løyse IT-problema sine.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook