Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonarChevronRight
  4. Yrke: Barne- og ungdomsarbeidar i barnehageChevronRight
  5. Ulike barnehagarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ulike barnehagar

Det finst òg private barnehagar i kommunen der Emil jobbar.

Lag deg ei oversikt over kva for nokre typar barnehagar som finst i kommunen din.

  • Mange barnehagar har heimesider. Søk på Internett og studer nokre heimesider.
  • Har nokre av barnehagane særlege satsingsområde?
  • Plukk ut ein barnehage som du meiner presenterer seg godt. Grunngi kvifor du valde nett denne.
  • Samanlikn valet og grunngivinga di med det medelevane dine valde.

Læringsressursar

Yrke: Barne- og ungdomsarbeidar i barnehage