Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkessituasjonarChevronRight
 4. Yrke: Barne- og ungdomsarbeidar i barnehageChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Yrke: Barne- og ungdomsarbeidar i barnehage

I denne filmen fortel ein barne- og ungdomsarbeidar om arbeidet sitt. Han kjem inn på emne som kor barne- og ungdomsarbeidaren jobbar, kva han må ha kunnskap om, og kva for eigenskapar det er viktig at ein barne- og ungdomsarbeidar har.
Barne- og ungdomsarbeider i barnehage

Utfordringar til deg

 1. Korleis vert ein barne- og ungdomsarbeidar?
 2. Kor kan ein barne- og ungdomsarbeidar jobbe?
 3. Kva er skilnaden på å le av og le med nokon?
 4. Kva er ei småbarnsavdeling, og kva er ei storbarnsavdeling?
 5. Kven jobbar i ein barnehage?
 6. Kva gjer førskolelæraren, og korleis skil jobben hans seg frå jobben til barne- og ungdomsarbeidaren?
 7. Finn døme på aktivitetar som er vanlege i barnehagen.
 8. Kva for eigenskapar bør ein barne- og ungdomsarbeidar ha?

Læringsressursar

Yrke: Barne- og ungdomsarbeidar i barnehage