Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonarChevronRight
  4. Yrke: ApotekteknikarChevronRight
  5. Verdiar i yrketChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Verdiar i yrket

Babiri er oppteken av å ta vare på dei verdiane som yrkesutøvinga byggjer på.

Bruk eit diskusjonsforum og diskuter:

  • Kva er ein verdi?
  • Kva for ein samanheng er det mellom verdiar og haldningar? Finn eksempel.
  • Kva for verdiar er viktige i oppvekst-, helse- og sosialsektoren?
  • Prøv å finne eksempel på kva Babiri kan gjere i yrkesutøvinga si for å ta vare på desse verdiane.

Læringsressursar

Yrke: Apotekteknikar