Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkessituasjonarChevronRight
 4. Yrke: ApotekteknikarChevronRight
 5. AutorisasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Autorisasjon

Da Babiri var ferdig med utdanninga si, måtte ho søkje om autorisasjon.

Lag ein presentasjon om autorisasjon. Desse spørsmåla kan vere til hjelp:

 • Apotekteknikar er ein verna yrkestittel. Kva betyr det?
 • Kva er autorisasjon, og kva er formålet med han?
 • Kva for vilkår blir stilte for å kunne få autorisasjon?
 • Korleis kan du gå fram for å søkje autorisasjon?
 • Kva ansvar inneber det å ha autorisasjon?
 • Kva for omstende kan føre til tap av autorisasjon?

Læringsressursar

Yrke: Apotekteknikar