Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkessituasjonarChevronRight
 4. Yrke: OrtopediteknikarChevronRight
 5. Å sitje i rullestolChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Å sitje i rullestol

For å kunne hjelpe pasientane på best mogleg måte er det viktig at Albulena prøver å setje seg inn i korleis menneske med ulike funksjonshemmingar kan oppleve omgivnadene sine.

Gå saman i grupper på tre. Éin sit i rullestol, éin trillar rullestolen, og éin er observatør. Vel eit område som de besøkjer. Det kan vere nærbutikkane, sentrum eller dykkar eigen skole. Byt roller undervegs.

Finn ut

 • korleis det er å kome seg fram med rullestolen
 • korleis det er å kome inn på WC, i ein heis, i butikkar og andre stader
 • korleis folk oppfører seg mot den som sit i rullestolen
Skriv ein avisartikkel om korleis du opplevde denne øvinga. Legg vekt på
 • opplevingar du hadde
 • korleis andre kommuniserte med den som sat i rullestolen
 • kva kunnskapar du har fått gjennom øvinga, og korleis dette har påverka haldningane dine til rullestolbrukarar

Læringsressursar

Yrke: Ortopediteknikar