Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonarChevronRight
  4. Yrke: OrtopediteknikarChevronRight
  5. Interesseorganisasjonar for funksjonshemmaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Interesseorganisasjonar for funksjonshemma

Albulena forstår at mange menneske med funksjonshemmingar kan få god hjelp og støtte frå interesseorganisasjonar for funksjonshemma. Dette vil ho finne ut meir om slik at ho seinare kan informere pasientane om det. Kva er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO? Besøk nettstaden til FFO og finn ut:

  • Kor mange medlemsorganisasjonar har FFO? Nemn fem av dei største.
  • Kva er hovudformålet til FFO?
  • Korleis definerer FFO omgrepet funksjonshemming?

Arbeid saman i grupper. Kvar gruppe vel eit tema frå temalista på framsida av nettsidene til FFO, for eksempel arbeid. Presenter resultata.

Diskuter korleis kunnskapar om ulike funksjonshemmingar kan påverke haldningane dine og veremåten din i møte med funksjonshemma?

Læringsressursar

Yrke: Ortopediteknikar