Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonarChevronRight
  4. Yrke: OrtopediteknikarChevronRight
  5. SamarbeidChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Samarbeid

Thomas samarbeider med andre yrkesgrupper for å gi kunden et best mulig tilbud.

Thomas samarbeider med andre yrkesgrupper for å gi kunden eit best mogleg tilbod.

  1. Kva betyr heilskapleg og tverrfagleg samarbeid ?
  2. Lag eit tankekart over kva som kjenneteiknar godt samarbeid.
  3. Søk på nettet eller skriv ein e-post til ein ortopedisk verkstad for å finne ut kva for nokre andre yrkesgrupper ortopediteknikaren samarbeider med.
  4. Finn ut kva arbeidsoppgåver dei andre yrkesgruppene har.

Læringsressursar

Yrke: Ortopediteknikar