Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkessituasjonarChevronRight
 4. Yrke: OrtopediteknikarChevronRight
 5. HaldningarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Haldningar

Ein dag Albulena ser på at ortopediteknikaren arbeider med å tilpasse ein beinprotese saman med ein pasient, oppstår det en komisk situasjon. Albulena bryt ut i latter, og etterpå er ho veldig flau for at ho ikkje greidde å la vere å le.

Skriv ein kort tekst (for deg sjølv) for kvar av desse titlane:

 • «Haldningane mine til menneske med nedsett funksjonsevne i skolen.»
 • «Haldningane mine til menneske med nedsett funksjonsevne i yrkeslivet.»
 • «Haldningane mine til menneske med nedsett funksjonsevne som kjærastar.»
 • «Haldningane mine til menneske med nedsett funksjonsevne som sjølvstendige eller hjelpetrengande.»
 • «Haldningane mine til menneske med nedsett funksjonsevne på fest.»
  Diskuter temaet «haldningar til menneske med nedsett funksjonsevne» i klassen etterpå.

Omgrep

Kva er forskjellen på omgrepa å vere funksjonshemma og å ha nedsett funksjonsevne? Kvifor er det viktig at du som fagarbeidar brukar omgrepet menneske med nedsett funksjonsevne?

Læringsressursar

Yrke: Ortopediteknikar