Hopp til innhald

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonarChevronRight
  4. Yrke: FotterapeutChevronRight
  5. Søk jobb som ekstrahjelpChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Søk jobb som ekstrahjelp

Du vil gjerne ha jobben som ekstrahjelp på velværesenteret. Skriv søknad med CV og fortel kvifor du søkjer denne jobben.

Du er heldig og blir innkalla til jobbintervju. Diskuter i grupper korleis du best kan førebu deg til intervjuet. Lag ei punktvis oversikt.

Lag eit rollespel som viser korleis jobbintervjuet kan gå føre seg.

Mange jobbar krev at du leverer ein elektronisk søknad. Søk på Internett og finn ut korleis ein elektronisk søknad fungerer.

Læringsressursar

Yrke: Fotterapeut

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter