Hopp til innhald

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. UtviklingChevronRight
 4. Ulike føresetnader for utviklingChevronRight
 5. Møt nokre menneske med nedsett funksjonsevneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Møt nokre menneske med nedsett funksjonsevne

I filmane møter du menneske med nedsett funksjonsevne. Sjå filmane og gjør oppgåvene til kvar film.

 1. Sjå filmen Per Olav prøver seg som blind.

  • Skriv eit samandrag frå filmen.
  • Kva fortel filmen om korleis det er for blinde å delta i gymtimane?
  • Jenta på filmen seier noko om kva ho trur er forskjellen på å vere fødd blind og det å bli blind seinare. Kva seier ho?
  • Spør gymlæraren din om du kan få prøve nokre av dei øvingane du ser her. Kva erfaringar gjer du deg?
  • Kvifor er det ekstra viktig for blinde å stole på andre?
  • Kva lærer du om auget og det å vere blind ved å sjå filmen?
  • Kva vil det seie dersom ein person er fargeblind?
  • Kva er punktskrift?
 2. Sjå filmen Møt Katry som har cerebral parese

  • Kva er CP?
  • Skildre korleis Katry Skarddal har brukt ressursane sine på ein positiv måte.
  • Kva hjelpemiddel ser/høyrer du om?
  • Katry fortel at det sosiale er det aller viktigaste. Kor viktig er det sosiale for deg?
 3. Sjå filmen Tilrettelegging for lærling med hørselshemning

  • Kva fortel filmen om behovet for at tolkar kan faguttrykk?
  • Kor viktig trur du tolken er?
  • Kva må kollegaen tenkje på når han bruker tolken?
 4. Sjå filmen Tilrettelegging i klasserommet for elev med hørselshemning

  • Her høyrer du om ei oppfinning som gjer det mogleg for guten å høyre - forklar kva dette er.
  • Korleis tilrettelegg læraren/skulen for opplæringa her?
  • Kva fortel foreldra om dei vala dei har teke?
  • Her høyrer du om kommuneøkonomi og at tilrettelegging kostar pengar; kva tankar gjer du deg om dette?
 5. Sjå filmen Å se muligheter når du er bevegelseshemmet

  Diskuter innhaldet i denne filmen med utgangspunkt i:
  • kven kan bli alvorleg skadd?
  • det å sjå sjansane i det livet ein har.
 6. Sjå filmen Bare Marte

  • Kvifor trur du det har vore viktig for Marte å lage denne filmen?
  Diskuter i klassen kva som er bodskapen hennar.
  • Kva er det i livet til Marte som påverkar livskvaliteten hennar?
  Diskuter i klassen!
  • Kva fortel filmen deg om kva sjansar menneske har?

Læringsressursar

Ulike føresetnader for utvikling

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter